Изнајмљивање опреме за управљање отпадом

Green Team Services је у могућности да понуди најам/лизинг широког спектра опреме и техничких средстава за услуге управљања отпадом и јавне хигијене као и других повезаних активности својим клијентима, без обзира да ли су то локалне заједнице или компаније.

Опрема је одлично одржавана и у могућности смо да понудимо опције краткорочних али и дугорочних најмова, са или без оператера.

  • Специјална возила за сакупљање отпада
  • Канте 120/240лит
  • Контејнери 1100лит
  • Контејнерии 5-10м3
  • Рол контејнере 16-35м3
  • Специјализована опрема и техничка средства за одржавање, прање и дезинфекцију посуда
  • Чистилице