Услуге

Сакупљање, транспорт и збрињавање чврстог комуналног отпада
Пројектовање и управљање центрима за сакупљање,
раздвајање и сортирање секундарних сировина, рециклажним двориштима и зеленим острвима
Сакупљање, транспорт и збрињавање индустријског и комерцијалног отпада
Пројектовање, изградња и управљање трансфер станицама за чврсти комунални отпад
 
Одржавање
јавних површина
Управљање и одржавање
санитарних депонија и одлагалишта
Одржавање, прање и дезинфекција посуда
Изнајмљивање опреме
за управљање отпадом