Održavanje javnih površina

Green Team Services vrši održavanje svih čvrstih javnih površina. Upošljavajući specijalizovana vozila i tehničku opremu kao i obučeno osoblje vršimo usluge čišćenja, pranja, dezinfekcije i uređenja ulica, trotoara, trgova, pijaca i parkinga čime obezbeđujemo adekvatne sanitarne uslove za lokalne zajednice.

Usluge:

  • Ručno čišćenje ulica, trotoara, trgova, pijaca i parkinga.
  • Mašinsko čišćenje ulica, trotoara, trgova, pijaca i parkinga.
  • Pranje ulica, trotoara, trgova, pijaca i parkinga.
  • Upravljanje parkinzima.
  • Upravljanje pijacama.
  • Čišćenje i održavanje zelenih površina, niskorastućeg i visokorastućeg zelenila.
  • Sadnja cveća i zelenih površina – pejsažna arhitektura.
  • Održavanje spomenika kulture.
  • Zimsko održavanje puteva i javnih površina.
  • Održavanje zgrada, ustanova i objekata.