Пројектовање, изградња и управљање трансфер станицама за чврсти комунални отпад

Green Team Services је спреман да у договору са локалним заједницама и другим заинтересованим клијентима обезбеди интегрисани програм пројектовања, изградње и управљања потпуно новим, модерним Трансфер Станицама са адекватним прилагођеним индивидуалним техничко технолошким решењима.

Green Team Services у оквиру свог програма Трансфер Станица преузима на себе комплетну логистику и одговорност управљања отпадом од тачке преузимања отпада истоваром из специјализованог камиона за сакупљање у пријемни кош на Трансфер Станици преко његовог паковања у наменске контејнере велике запремине помоћу адекватне опреме за сабијање чиме се отпаду вишеструко смањује запремина, до испоруке на локацију крајњег трајног збрињавања.

Наше Transfer Stanice су потпуно обезбеђене опремом за контролу и превенцију нежељених ефеката на околину, те су као такве пројектоване и изведене у складу са свим примењивим законским нормама и подзаконским актима заштите животне средине као и заштите на раду и заштите од пожара.