Управљање и одржавање санитарних депонија и одлагалишта

Green Team Services je posvećen eliminisanju svih negativnih uticaja koje privremena odlagališta, nesanitarne deponije, ali i sanitarne deponije imaju na životnu sredinu.
Green Team Services pruža usluge upravljanja postojećim lokacijama za zbrinjavanje otpada kao i konsultantske usluge u upravljanju, izgradnji i planiranju sanitarnih regionalnih deponija.