АКТИВИРАЈ Е-РАЧУН

Активацијом е-рачуна остварујете могућност да Вам рачун за комуналне услуге буде послат на жељену е-мaил адресу и буде доступан већ сваког 3. у месецу.